Bộ dụng cụ 100 chi tiết và máy khoan động lực Bosch GSB 13RE

1.600.000

Bộ dụng cụ 100 chi tiết và máy khoan động lực Bosch GSB 13RE Professional Motor mạnh mẽ, trọng lượng nhẹ Bộ dụng cụ 100 chi tiết và máy khoan động lực Bosch GSB 13RE…

Bộ dụng cụ 100 chi tiết và máy khoan động lực Bosch GSB 13RE

1.600.000