Cờ lê vạn năng

500.000

Làm cho nó đơn giản hơn để hoàn thành các dự án nhà của bạn bằng cách sử dụng bộ Wrenches Stanley Universal này. Nó bao gồm các kích thước phổ biến, từ 6 mm đến 17mm, vì vậy bạn chắc chắn có công cụ phù hợp cho công…

Cờ lê vạn năng

500.000