Kéo cắt hàng không

1.200.000

Ngắn ngắn nguồn gạch nguồn thép until lịch 18 (1,2 mm) Tuyệt đỉnh thép không giới hạn 23 (0,7 mm) Bảng thép nghiêm trọng với molibden chrome alloy Xử lý tuyệt vời với palm không slip Thông báo từ công việc với một tay …

Kéo cắt hàng không

1.200.000